Navnesøk

Domenenavn, foretaksnavn og varemerke — i ett søk

Om tjenesten

Tjenesten er ment for deg som skal starte egen bedrift eller som allerede er i gang. Den gjør det enkelt å sjekke om et navn du ønsker deg er opptatt eller i konflikt med navn som allerede er registrert. Med ett og samme søk sjekker du både domenenavn, foretaksnavn og varemerker.

Filmen Smart start viser registreringsrekkefølgen .

Du finner mer informasjon i Altinn om valg av navn når du skal starte bedrift.

Tjenesten er et samarbeid mellom Norid , som driver registeret for norske domenenavn, Brønnøysundregistrene og Patentstyret .

Om søkene

Tjenesten gjør søk mot tre forskjellige registreringstjenester og sammenstiller resultatene.

  • Domenesøket gjøres mot Norids oppslagstjenester for domenedata .

  • Foretakssøket gjøres mot Brønnøysundregistrenes åpne data oppslagstjeneste for enhetsregisterdata .

  • Varemerkesøket gjøres mot Patentstyrets oppslagstjeneste for varemerker .

For å gi et best mulig resultat, tar tjenesten utgangspunkt i søkeordene og sjekker kombinasjoner av disse. Hvilke kombinasjoner som blir testet avhenger av hva som er tillatte navn for hver oppslagstjeneste.

Resultatet presenteres i et sammendrag. Forskjellige ikoner brukes for å vise status, som kan være

  • Ledig
  • Opptatt
  • Ulovlig
  • Konflikt

For domene og foretak vises ledige navn først, siden disse som regel er ledige for registrering. For varemerke vises navn som er i konflikt først, siden disse kan være til hinder for å bruke navnet som varemerke. Ellers vises status for hvert navn, som da vil være enten opptatt, ulovlig eller i konflikt.

Nederst i sammendraget er det to knapper. Knappen Vis resultat viser flere detaljer om søkeresultatet. Der finner du også en knapp til informasjon om hvordan resultatet kan tolkes. Det detaljerte resultatet under Vis resultat-knappen kan skjules med knappen Skjul resultat.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Tjenesten krever at informasjonskapsler er aktivert i nettleseren. Det benyttes en informasjonskapsel, __Host-namesearch, til å huske språkvalg og til å mellomlagre resultatene fra oppslag.

Mer informasjon om informasjonskapsler hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Personvernerklæring

Denne tjenesten logger hver søkeoperasjon til en lokal fil. Dataene som logges er dato og klokkeslett for når søket ble utført, selve søkeordet, samt IP-adressen til utstyret som søket kom fra. Siden denne tjenesten gjør ett eller flere oppslag mot hver av søketjenestene som er beskrevet ovenfor, logges søkeord og tidsforbruk mot hver av disse slik at vi kan holde øye med oppslagstiden.

Loggen er kun for intern bruk. Den vil kunne sjekkes hvis det oppstår spørsmål rundt funksjonaliteten til tjenesten, samt til feilsøking og tekniske forbedringer. Loggen fjernes automatisk etter sju dager.

Kontaktinformasjon

Vi setter pris på tilbakemelding hvis noe er uklart når det gjelder bruk av tjenesten. Kontakt Norid , Brønnøysundregistrene eller Patentstyret hvis du ikke finner svar på det du lurer på eller har forslag til forbedringer.